Etusivu » Muistilista omaisille

Muistilista omaisille

Muistilista omaisille

 • siunauspaikan ja -ajan varaaminen / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • papin kanssa tapaaminen
 • muistotilaisuuspaikan varaaminen / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • hautajaisiin kutsuminen
 • hautaustavasta (arkkuhautaus vai tuhkaus) ja hautapaikasta sopiminen / hautatoimisto hoitaa tarvittaessa
 • siunaustilaisuuden ohjelman painatus / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • kantajat / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • suruliputus
 • arkun ja mahdollisen uurnan valitseminen
 • vainajan siirtokuljetuksesta sopiminen sekä vainajan katsominen ja saattaminen kappelille / hautaustoimisto hoitaa
 • muistotilaisuustarjoiluista ja henkilömäärästä sopiminen / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • kukkien tilaaminen / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • valokuvaus / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • hautauslupa, hautaustoimisto huolehtii luvan toimittamisesta seurakuntaan
 • hautamuistomerkkiin liittyvät asiat / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • kuolinilmoitus lehteen / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa
 • kiittäminen osanotosta
 • uurnan hautaus
 • perunkirjoitus / hautaustoimisto hoitaa tarvittaessa

Hautaus

Arkkuhautaus

Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes samanlainen. Toimituksen jälkeen arkku yleensä kannetaan kirkosta tai kappelista omaisten saattamana ja lasketaan hautaan. Toimitus voi tapahtua myös haudalla.

Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku jätetään tilaisuuden päätyttyä kappeliin, josta se meidän toimesta kuljetetaan tuhkattavaksi. Omaiset voivat viedä kukat hautapaikalle valmiiksi tai me voimme kuljettaa ne puolestanne. Tuhkan hautaaminen sovitaan seurakunnan kanssa erikseen. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan. Haudattaessa tuhka muualle kuin hautausmaalle, tarvitaan maanomistajan kirjallinen lupa.

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen jälkeen omaiset kokoontuvat muistotilaisuuteen. Sukulaisilla ja ystävillä on silloin mahdollisuus muistella vainajaa, ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta hänen kanssaan ja lohduttaa toisiaan surussa.

Muistotilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi seurakuntatalolla, vainajan tai omaisten kodissa.

Muistotilaisuuden viettämiseen ei ole virallista kaavaa. Yleensä omaiset järjestävät sen vainajan toiveita ja elämäntapaa kunnioittaen. Tilaisuuden ohjelma voi rakentua muistosanojen, pyydettyjen puheenvuorojen, virsien ja muun musiikin varaan. Myös vapaalle sanalle on hyvä tarjota mahdollisuus.

Muistotilaisuudessa on usein kahvi- tai ruokatarjoilu.

Pitopalveluyrittäjämme Hanna Salminen hoitaa ammattitaidolla tarjottavien valmistuksen ja tarjoilun.

 

Adressit

Tilaisuudessa on yleensä tapana lukea myös saapuneet adressit. Lukija kannattaa sopia etukäteen. Adressit on hyvä ottaa valmiiksi pois kuoristaan ja avata ne oikeasta kohdasta ennen lukemishetkeä. Lukijan on hyvä tutustua adressien teksteihin ennakolta esimerkiksi mahdollisten vaikeiden nimien takia. Lukija ei mainitse vainajan nimeä jokaisen adressin kohdalla, ainoastaan ensimmäisen. Jos adresseissa on samoja värssyjä, luetaan värssy vain yhden kerran.

Adressien lukeminen voi jäädä kokonaan poiskin. Sen sijaan joku omaisista voi kiittää osanotosta.

Muistopöytä

Muistotilaisuuteen voidaan laittaa esille muistopöytä. Pöydälle laitetaan valkea liina, kynttilä, vainajan kuva ja kukkia. Muutakin vainajaan liittyvää voidaan laittaa esille muistotilaisuudessa. Kuolleen läheisen elämänkaari valokuvin on kaunis tapa, joka muistuttaa hautajaisvieraille hyvistä yhteisistä muistoista.

Halutessaan omaiset voivat pyytää pappia ja kanttoria osallistumaan muistotilaisuuteen. Asiasta on hyvä sopia hyvissä ajoin etukäteen, esimerkiksi toimituskeskustelun yhteydessä. Pappi voi tarvittaessa toimia myös muistotilaisuuden ohjaajana, jos omaiset eivät tunne voimiensa riittävän tehtävään. Kanttori voi niin sovittaessa huolehtia tilaisuuden musiikista. Virsistä on myös hyvä sopia etukäteen.

Muistotilaisuuden lopuksi joku omaisista voi kiittää mukana olleita osanotosta. Myöhemmin voi julkaista kiitoksen sanomalehdessä tai lähettää kiitoskortin tai -kirjeen vainajan muistoa kunnioittaneille.

Hautauslupa

Saatte hautausluvan läheistänne hoitaneelta lääkäriltä, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Lupa hautaamiselle toimitetaan omaisille tai hautaustoimistolle.

Hautajaisjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen hautausluvan saamista, huolehdimme puolestanne sen hankkimisen.

 


Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, mukaanlukien mahdollinen kuljetus ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi tehdään, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta. Usein tällöin kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

 


 

Kuolintodistus

Kuolintodistus kirjoitetaan vasta kaikkien kuoleman syyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten (laboratoriotutkimukset ym.) valmistuttua. Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy. Toisinaan kuolintodistuksen saamiseen voi kulua kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.

 


 

Tieto kuolemasta

Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy mm. seurakuntaan, Kelan toimistoon ja pankkeihin. Teidän ei siis tarvitse olla erikseen yhteydessä näihin tahoihin.

Muihin tahoihin sensijaan täytyy olla yhteydessä (sähkölaitos, vakuutusyhtiöt, tv-luvat, lehtien tilaukset, puhelinoperaattori jne.).

Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Aloita hautajaisten suunnittelu Memoria sovelluksellamme

1. Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa, kun sinulle sopii.

2. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman hautajaisjärjestelyistä. Tämä ei sido tilaamaan meiltä palvelua.

3. Paikallinen Memoria-perheyritys ottaa sinuun pian yhteyttä ja käy suunnitelman läpi kanssasi.

4. Saat täsmennetyn tarjouksen toivomastasi kokonaisuudesta.

5. Hyväksyttyäsi tarjouksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä kuten sinä haluat.

Puhelin

05 374 4451

Sähköposti

toimisto@hautaushonkanen.fi