Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan....
Testamentti

Testamentti

Testamentilla voi vaikuttaa perimysjärjestykseen Laissa säädetty perimysjärjestys kertoo, kuka perii vainajan omaisuuden. Perittävä voi kuitenkin vaikuttaa perimysjärjestykseen tekemällä testamentin. Testamenttausta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan, jonka...
Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitus tulee pitää riippumatta siitä jäikö vainajalta varallisuutta vai ei. Perukirjassa selvitetään vainajan (ja lesken) varallisuus sekä mahdolliset velat. Perukirja voi toimia myös...